Förköpsinformation och villkor

Förköpsinformationen är en sammanfattning av villkoret. Läs igenom det innan du tecknar försäkringen för att se att du får det skydd du behöver.

Villkoret beskriver i detalj vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss. På försäkringsbrevet står det vilket av villkoren som gäller för just dig.

Om du söker äldre villkor, se alla villkor för Kabria-försäkring.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Efter att du har tecknat hittar du villkoren och all annan information på Mina sidor, tillsammans med ditt försäkringsbrev. Du kan också välja att få försäkringsbrevet hemskickat med posten.

Kabria är en del av Trygg-Hansa. Därför loggar du in till Mina sidor på trygghansa.se/kabria