Här kan du hitta aktuella och äldre villkor för din försäkring samt förköpsinformation. Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen.

Den senaste versionen av villkoren, 2023-03-01, gäller för dig som tecknar försäkringen efter 1 mars 2023, eller förnyar din försäkring efter 1 juni 2023. Annars gäller de äldre villkoren. På ditt försäkringsbrev står det vilken version som gäller för just dig.

När du anmäler en skada och ansöker om ersättning från försäkringen, utgår vi från den version av villkoren som gällde när skadan inträffade.