Låga självrisker

Några exempel:

  • Djurkollision - 0 kr
  • Lagning av stenskott - 0 kr
  • Vagnskada - 2 500 kr