• Några exempel:

  • Djurkollision - 0 kr
  • Lagning av stenskott - 0 kr
  • Vagnskada - 2 500 kr
  • Allrisk – Plötslig och oförutsedd skada i fordonet och även t ex feltankning. Högsta ersättning är 60 000 kr
  • Lösöre – Högsta ersättning för personlig lösegendom är 50 000 kr
  • Assistans – Ingår utan självrisk – vid skadehändelser såsom bränslebrist, punktering av hjul (gäller endast husbil) eller förlust av bilnycklar
  • Rån/Överfall - Om någon som med våld eller hot om våld tar din egendom samt även gasöverfall
  • Semesteravbrott – 300 kr/dygn i högst 35 dygn

  Med Kabriaförsäkringen kan du känna dig trygg på semestern och om olyckan mot förmodan skulle vara framme kommer vi göra allt för att hjälpa dig att kunna fortsätta din semester.