Betalning

imagevmhdf.png

Ovanstående diagram visar hur skadekostnaden ungefärligt fördelar sig under ett år och på samma sätt förbrukas premien. Det innebär också att vi tar ut premien på motsvarande sätt även vid halvårs‐ och kvartalsbetalning
av premien.

Som försäkringstagare hos Kabria kan du välja mellan flera betalningsalternativ och betalningsterminer för betalning av din försäkring!

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ och betalningsterminer: